Logo Instytutu Fizyki

Kursy ogólnouczelniane z fizyki w roku akad. 2012/2013

Wydział Architektury
kieruneksemestr 3semestr 4
GPFZP2022 Fizyka - Filozofia Wszechświata IFZP3019 Fizyka - Filozofia Wszechświata II
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
kieruneksemestr 1semestr 2
całośćFZP1057 Fizyka 1.1FZP2072 Fizyka 2.1
Wydział Chemiczny
kieruneksemestr 2
całośćFZP002080 LPF
Wydział Elektroniki
kieruneksemestr 2semestr 3
EiT, INF, TIN, AiRFZP1060 Fizyka 1.1 AFZP2079 Fizyka 3.1 A
AiRFZP2081 Fizyka 3.3-
Wydział Elektryczny
kieruneksemestr 1semestr 2
ETKFZP1072 Fizyka A5FZP1073 Fizyka C5
AiRFZP3045 Fizyka E5FZP3044 Fizyka G5
AiR, ETKFZP1071 Natura Wszechświata-
MTRFZP1058 Fizyka 1.2FZP3002 Fizyka 2.8
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
kieruneksemestr 2semestr 3
Górnictwo i Geologia
Geodezja i Kartografia
FZP1058 Fizyka 1.2FZP2072 Fizyka 2.1
Wydział Informatyki i Zarządzania
kieruneksemestr 1semestr 2semestr 3
INFFZP1061 Fizyka 1.1 B
FZP1052 General Physics
-
INŻ. SYST-FZP1057 Fizyka 1.1FZP2072 Fizyka 2.1
Wydział Inżynierii Środowiska
kieruneksemestr 1semestr 2
FZP3023 Fizyka-
-FZP3023 Fizyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
kieruneksemestr 1semestr 2
MiBM, EnergetykaFZP1065 Fizyka 1.6FZP1066 Fizyka 2.11
Wydział Mechaniczny
kieruneksemestr 1semestr 2
MiBMFZP1067 Fizyka
FZP1070 General Physics
-
AiRFZP1067 Fizyka-
TransportFZP1067 Fizyka-
ZiIP-FZP1067 Fizyka
MTRFZP1058 Fizyka 1.2FZP3002 Fizyka 2.8
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
kieruneksemestr 1semestr 2
EiTFZP1057 Fizyka 1.1-
MTRFZP1058 Fizyka 1.2FZP3002 Fizyka 2.8
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
kieruneksemestr 1semestr 2
Inżynieria BiomedycznaFZP1064 Fizyka 1.3 A
FZP2001 FIZYKA 2.7