Logo Instytutu Fizyki

Kierunki studiów na WPPT

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.studiuj.pwr.wroc.pl

Szczegółowe informacje na temat planów i programów kierunków studiów Fizyka, Fizyka Techniczna i Optyka

Fizyka

Na kierunku prowadzone są 6-semetralne studia I stopnia - licencjackie, 4-semestralne studia II stopnia - magisterskie (w języku polskim lub angielskim) oraz 8-semestralne studia III stopnia - doktoranckie.


Fizyka Techniczna

Na kierunku prowadzone są 7-semestralne studia I stopnia - inżynierskie i 3-semestralne studia II stopnia - magisterskie.


ulotka dla kierunku Fizyka TechnicznaOptyka

Na kierunku prowadzone są 7-semestralne studia I stopnia - inżynierskie i 3-semestralne lub 4-semestralne studia II stopnia - magisterskie.


ulotka dla kierunku Optyka

www.optyka.if.pwr.edu.pl