Logo Instytutu Fizyki

Jednolite kursy fizyki

Materiały dydaktyczne
Spis podręczników

Fizyka a postęp cywilizacyjny

Metodologia fizyki

Karta wzorów matematycznych

Karta wzorów do kursu Fizyki 1

Fizyka 1 - listy zadań
Lista 1 Pomiary

Lista 2 Ruch prostoliniowy

Lista 3 Wektory

Lista 4 Ruch 2- i 3-wymiarowy

Lista 5 Siła i ruch I

Lista 6 Siła i ruch II

Lista 7 Energia kinetyczna i praca

Lista 8 Siły zachowawcze, zasada zachowania energii

Lista 9 Układy wielu cząstek

Lista 10 Zderzenia

Lista 11 Ruch obrotowy

Lista 12 Dynamika bryły sztywnej

Lista 13 Równowaga i sprężystość

Lista 14 Grawitacja

Lista 15 Płyny

Lista 16 0 i I zasada termodynamiki

Lista 17 Kinetyczna teoria gazów

Lista 18 Entropia i II zasada termodynamiki

Lista 19 Drgania

Lista 20 Ruch falowy I

Lista 21 Ruch falowy II

Fizyka 2 - listy zadań
Lista 22 Ładunek elektryczny

Lista 23 Pole elektryczne

Lista 24 Prawo Gaussa

Lista 25 Potencja elektryczny

Lista 26 Pojemność elektryczna

Lista 27 Prąd i opór elektryczny

Lista 28 Obwody elektryczne

Lista 29 Pole magnetyczne

Lista 30 Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu

Lista 31 Indukcja i indukcyjność

Lista 32 Równania Maxwella

Lista 33 Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny

Lista 34 Fale elektromagnetyczne

Lista 35 Optyka geometryczna

Lista 36 Interferencja

Lista 37 Dyfrakcja

Lista 38 Teoria względności

Lista 39 Fotony i fale materii

Lista 40 Fale materii

Lista 41 Fizyka atomu

Lista 42 Przewodnictwo elektryczne ciał stałych

Lista 43 Fizyka jądra atomowego

Lista 44 Energia jądrowa

Lista 45 Kwarki, leptony i Wielki Wybuch

Listy dodatkowe
Lista 1 Kinematyka punktu materialnego

Lista 2 Rachunek wektorowy i dynamika punktu materialnego

Lista 3 Dynamika

Lista 4 Praca i energia

Lista 5 Zasada zachowania pędu

Lista 6a Moment bezwładności bryły sztywnej

Lista 6b Ruch obrotowy

Lista 7 Grawitacja

Lista 7a Grawitacja - HRW

Lista 7b Grawitacja - poprawiona

Lista 8 Hydrodynamika

Lista 9 Termodynamika fenomenologiczna

Lista 10a Kinetyczna teoria gazów

Lista 10b Entropia

Lista 11 Drgania

Lista 12a Fale mechaniczne

Lista 12b Fale akustyczne

Mechanika i termodynamika

eportal.pwr.wroc.plInformacje o terminach i tematycznym zakresie e-sprawdzianów